Trening dla liderów

Jeśli twoje działania inspirują innych do tego, żeby marzyć więcej, poznawać więcej, robić więcej i stawać się lepszym, to jesteś liderem. .

– John Quincy Adams

Lider powinien pamiętać, że każdego dnia staje na scenie przed swoją widownią. Jego zespół obserwuje go, ocenia i decyduje o tym, czy obdarzy go zaufaniem. Wszystko, co lider robi, mówi oraz sposób, w jak się wypowiada, jest przesłaniem dla pracowników. To przesłanie wpływa na jakość pracy. Dobry lider zarządza współpracownikami poprzez kierowanie ich emocjami, motywacją, celami i efektywnością. Łączy w sobie pewną charyzmę i umiejętności.

Posiada odpowiednie przekonania na temat siebie i innych ludzi.

Bardzo cenię sobie pracę z liderami. Za takimi tytułami jak: szef, menadżer czy kierownik, kryje się człowiek z krwi kości, który posiada swoje własne emocje, potrzeby i system wartości. Z każdego sukcesu trenowanej przeze mnie osoby cieszę się jak z własnego. Dlatego wspieram, nadaję kierunek i skutecznie zachęcam do podejmowania ambitnych działań.

Cele szkolenia:

 • Zdobycie wiedzy dotyczącej budowania i zarządzania zespołem.
 • Doskonalenie umiejętności interpersonalnych niezbędnych do pełnienia roli lidera.
 • Nauka poprawnej komunikacji.
 • Nauka motywowania pracowników.
 • Doskonalenie umiejętności delegowania zadań i wyznaczania celów.
 • Nauka dawania feedbacku i konstruktywnej krytyki.
 • Poznanie i świadome używanie technik wywierania wpływu oraz mowy ciała.

 

Program szkolenia:

Program dostosowany jest indywidualnie do potrzeb Twojej organizacji.

Oparty jest na następujących zagadnieniach:

 • Komunikacja kluczem do budowania dobrych relacji w zespole.
 • Diagnoza mocnych stron lidera, test kompetencji, budowanie autorytetu.
 • Wyznaczanie celów, kultura fedbackowania.
 • Trening motywowania zespołu, case study.
 • Wywieranie wpływu i mowa ciała.
 • Trening asertywności, delegowanie zadań, rozmowy dyscyplinujące.

 

Forma – 30% teoria + 70% interaktywny warsztat (scenki, filmy, case study, gry, testy, dyskusje moderowane przez trenera).

Warsztatowa forma zajęć jest zaplanowana tak, by umożliwić uczestnikom zdobycie konkretnych, praktycznych umiejętności. Podczas szkolenia pojawią się scenki, życiowe przykłady, icebreaker’y i energizer’y – wszystko po to by zaangażowanie uczestników utrzymać na stałym, wysokim poziomie. Gry szkoleniowe, filmy, praca z wyobraźnią to stale elementy moich szkoleń. Wszystkie narzędzia mają umożliwić uczestnikom wypracowanie nowych umiejętności, które można od razu wdrożyć w pracę organizacji.

Pozostałe oferty

Budowanie efektywnego zespołu

Budować zespół można na bardzo wiele sposobów. Czasem są to formy całkiem niekonwencjonalne. Aby zbudować dobre relacje pomiędzy współpracownikami, powinni oni poznać swoje mocne strony, szanować siebie nawzajem i efektywnie dzielić między sobą obowiązki.

 

ZOBACZ WIĘCEJ

Profesjonalna obsługa pacjenta
+ techniki sprzedaży

Szkolenie to jest wyjątkowe, ponieważ łączy w sobie moje ponad dwunastoletnie doświadczenie zdobyte w aptece oraz wiedzę z zakresu psychologii sprzedaży i wywierania wpływu. Szczegółowy program szkolenia jest układany pod konkretne potrzeby apteki, po wcześniejszym omówieniu i przeanalizowaniu najczęściej pojawiających się problemów.

 

ZOBACZ WIĘCEJ

Ostatnio na blogu